Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Aktuality On-line pripojenia ERP s IS finančnej správy
On-line pripojenia ERP s IS finančnej správy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 22 December 2014 19:36

Podľa splnomocňovacieho ustanovenia zákona o ERP (§ 4 ods. 2 písm. b) devätnásty bod) budú podmienky on-line pripojenia ERP s informačnými systémami finančnej správy ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom (vyhláška).

Podľa vyhlášky bude zatiaľ postačujúce, aby ERP bola len pripravená na to, aby sa v ďalšej etape (v budúcnosti) do nej mohlo pripojiť technické zariadenie, a to komunikačné zariadenie, ktoré bude v ďalšej fáze on-line pripojenia zabezpečovať prenos vybraných údajov z ERP do informačných systémov finančnej správy. Uvedené znamená, že ERP, ktoré budú uvádzané na trh od 1. januára 2015 nemusia byť ešte vybavené komunikačným zariadením.

Podrobnejšie technické požiadavky zatiaľ nie sú vyšpecifikované a budú predmetom riešenia v ďalšej etape projektu on-line pripojenia ERP s informačnými systémami finančnej správy.

Pre úplnosť ešte uvádzame, že ak výrobca, dovozca alebo distribútor ERP nebude mať od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 certifikát, ktorý deklaruje splnenie požiadavky on-line pripojenia, vydá vyhlásenie (vzor vyhlásenia zákona neupravuje), ktorým deklaruje splnenie tejto požiadavky. Predajca ERP alebo fiskálnej tlačiarne je povinný odovzdať podnikateľovi pri ich kúpe kópiu tohto vyhlásenia, ktoré sa bude predkladať spolu s knihou ERP a fotokópiou certifikátu pri pridelení DKP.


Ing. Lia Košalová
oddelenie služieb pre verejnosť
Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica