Úvod
Profil firmy

Spoločnosť S. A. bola založená v septembri 1992. Zaoberá sa aplikovaním nových technológií (technických riešení) do praxe. Najmä poskytovaním sieťových služieb a zabezpečovaním komplexných riešení sietí vrátane ich projektovania, realizácie a riadenia, a to hlavne s dôrazom na bezpečnosť a kvalitný servis.

Služby a aktivity S. A. spol. s r. o.

Štruktúra súčasných služieb spoločnosti S. A. spol. s r. o. zahrňuje:

 • výroba a distribúcia fiškálnych modulov easyPOS®
 • návrh,implementácia a rozširovanie dochádzkových systémov easyLBAC®
 • návrh,implementácia a rozširovanie výrobných informačných systémov KPIfactory®
 • návrh,projektovanie a implementácia sietí LonWorks®
 • návrh,projektovanie a výroba prvkov LonWorks®
 • vypracovanie projektov lokálnych počítačových sietí
 • budovanie lokálnych počítačových sietí
 • zprevádzkovanie sieťových služieb lokálnych počítačových sietí podla požiadaviek zákazníka
 • implementácia zvláštnych služieb sietí podľa potrieb zákazníka
 • budovanie systému riadenia sietí
 • zmluvné prevádzkovanie sietí
 • konzultácie k systémovým a sieťovým službám
 • zabezpečuje tvorbu www stránok a ich správu
 • predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
 • servis výpočtovej a kancelárskej techniky


S. A. tiež poskytuje radu ďalších služieb podľa požiadaviek zákazníka a konkrétnych špecifikácií.