Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Produkty Dochádzk. systémy
Dochádzkové systémy

dochEvidencia dochádzky pomocou bezkontaktných identifikačných kariet je efektívny spôsob evidencie pracovnej doby. Dochádzkový systém za Vás komplexne rieši vyhodnotenie dochádzky zamenstnancov včítane práce nadčas,píplatkov, pohotovosti, cestovného a umožňuje prepojenie na mzdové a personálne systémy.

 Technický popis

aaaDochádzkový systém je založený na architektúre klient – server. Klientské prostredie je dostupné z ľubovoľného internetového prehliadača. Čítačky kariet snímajú identifikačné karty zamestnancov a obslužný počítač prenáša tieto údaje okamžite do centrálneho počítača.

Ďalšie informácie...
 
Modul Prítomnosť

module logoModul Prítomnosť počíta a zobrazuje počty momentálne prítomných a neprítomných pracovníkov v danom okamihu (v reálnom čase). Počty prítomných/neprítomných sú zobrazované po strediskách.

Ďalšie informácie...
 
Modul Zamestnanci

Modul Zamestnanci zobrazuje údaje o zamestnancoch tabuľkovým spôsobom, ale aj detailné údaje o jednotlivých zamestnancoch.  Tieto údaje je možné editovať priamo z prostredia dochádzkového systému.

Ďalšie informácie...
 
Modul Prechody

module logoModul zobrazuje prechody (príchody a odchody) pracovníkov cez identifikačné zariadenia v reálnom čase. Teto údaje je možné filtrovať, exportovať ďalej analyzovať.

Ďalšie informácie...
 
Modul Dochádzka

module logo Modul Dochádzka umožňuje sumárne pohľady na dochádzku pracovníkov a je možné prehliadať aj detailné údaje o dochádzke jednotlivých pracovníkov. Manažérom  ponúka v reálnom čase ucelený pohľad na všetky sledované údaje o dochádzke.

Ďalšie informácie...
 
Modul Výkazy

aaModul Výkazy vypočíta a zobrazuje užívateľské výkazy - sumárne údaje o vybraných dochádzkových údajoch. Tieto údaje je možné exportovať do formátov Microsoft Excel (xls) a Acrobat Reader (pdf)

Ďalšie informácie...
 
Modul Odchýlky

module logo Modul Odchýlky počíta a zobrazuje odchýlky od fondu pracovného času pre jednotlivých pracovníkov za vybraný mesiac. Tieto odchýlky sú zobrazované po strediskách.

Ďalšie informácie...