Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Aktuality Novinky pre výrobcov a predajcov pokladníc
Novinky pre výrobcov a predajcov pokladníc PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 14 November 2013 20:06

Novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici začne platiť už o necelé dva mesiace. Novinky prináša okrem samotných podnikateľov aj pre výrobcov a predajcov pokladníc. Smerujú najmä k potlačeniu podvodov s pokladnicami.


Novinky pre akreditované osoby
Ak akreditovaná osoba, ktorá vydala certifikát na pokladnicu alebo na samostatne certifikovanú fiskálnu tlačiareň  rozhodne o zrušení certifikátu z dôvodu, že nespĺňa náležitosti, musí o jeho zrušení informovať finančné riaditeľstvo. FR SR potom informuje o tejto skutočnosti podnikateľa. Zníži sa tak počet prípadov, keď podnikatelia používali pokladnicu v rozpore so zákonom.

Novinky pre výrobcov, dovozcov alebo distribútorov pokladníc

Výrobca
má po novom urobiť opatrenia, ktoré zabránia alebo pomôžu odhaliť prípadnú manipuláciu a zásahy do prevádzky pokladnice (napríklad v dokumentácii k pokladnici má povinnosť uviesť informáciu o umiestnení plomb). Taktiež má označiť fiskálnu pamäť deštruktívnou samolepkou s vygenerovaným jedinečným kódom či pokladnicu označiť na vonkajšom kryte samolepkou s kódom fiskálnej pamäte. Pokladnica musí byť označená aj výrobným štítkom  a výrobné číslo pokladnice zase uvedené na kópii certifikátu pokladnice.

Predajca má po novom uviesť výrobné číslo pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne na kópii certifikátu. Doteraz mohol podnikateľ predložiť DU kópiu certifikátu, kde nemuselo byť uvedené výrobné číslo. Odteraz bude povinnosťou mať výrobné číslo aj na kópii certifikátu.

Výrobca, dovozca alebo distribútor musí poskytnúť finančnému riaditeľstvu príslušné technické a softvérové  nástroje, aby kontrolóri nemali problém získať potrebné dáta.

Novinky pre serviské organizácie (SO)
Zo strany SO musia byť po novom zaznamenané do knihy pokladnice - kód fiskálnej pamäte a čísla plomb. Pri výmene fiskálnej pamäte alebo pri ukončení prevádzky pokladnice servisná organizácia zabezpečí uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátové médium a odovzdá ho  podnikateľovi.

Zdroj: financnasprava.sk

Najdôležitejšie zmeny pre podnikateľov vyplývajúce zo zákona

Posledná úprava Štvrtok, 14 November 2013 20:14