Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Produkty Fiskálne moduly Informácie o EasyPos.96
Informácie o EasyPos.96

module logoZákladné informácie o fiskálnom module EASY-POS.96


     Vyhláška č. 55/1994 MF SR ukladá vymedzenému okruhu podnikateľských subjektov povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu, certifikovanú príslušným orgánom štátnej skúšobne. Základným predpokladom vydania certifikátu je splnenie podmienok, potrebných pre registráciu a spracovanie údajov o pohybe financií v pokladni (ďalej fiskálne údaje). Uvedené údaje sa spracovávajú formou kumulácie predpísaných súm a výpočtu denných a mesačných uzávierok, na základe ktorých je vedená kniha tržieb.

     Nakoľko pomerne veľký počet subjektov používa na miestach predaja počítač s aplikačným softverom, ktorý plní funkciu pokladne, vznikla potreba doplnenia takejto počítačovej zostavy o zariadenie, ktoré zabezpečuje funkcie požadované pri prevádzke elektronickej regisračnej pokladne. EASY-POS.96 je práve takýmto zariadením.

     Inštalácia modulu EASY-POS.96 do počítačovej zostavy umožňuje užívateľovi používať počítač ako registračnú pokladnicu na tlačenie pokladničných dokladov prostredníctvom takého softveru, ktorý používa na výstupe presne definované softverové rozhranie, čím je zabezpečená registrácia a spracovanie fiskálnych údajov.

     Počítačová pokladnica EASY-POS.96 vzniká doplnením PC fiskálnym modulom EASY-POS.96. Modul je po pripojení a nainštalovaní ovládača pripravený čítať údaje, vysielané aplikačným softverom na adresu sériového portu, na ktorý je v počítači fyzicky pripojený modul. Aplikačný softver je pri využívaní FM nutné upraviť tak, aby pokladničný doklad tlačil tak, že odovzdáva potrebné údaje prostredníctvom softverového rozhrania.

schéma

EASY-POS.96 v skratke:

    * neobmedzený počet riadkov na doklade, viac ako 65,000 dokladov denne
    * čísla typu DOUBLE (max. 21 mld.)
    * kópia pásky do súboru (vyhláška 59/95 zb.)
    * tlač na všetky typy PC tlačiarni
    * pripojenie na COM port, nezaťažuje zbernicu PC
    * možnosť inštalovať do notebookov
    * rýchla odozva na zmenu v zákonoch
    * verzia pre DOS, Windows 3.1 / 95 / 98