Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Produkty Fiskálne tlačiarne Zmena zákona č. 289/2008 o používaní ERP
Zmena zákona č. 289/2008 o používaní ERP

Informácia o zmene a doplnení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov [zákon č. 270/2017 Z. z.] s účinnosťou od 1.1.2018

Úplné znenie zmeny zákona č. 289/2008 o používaní ERP si pozrite tu...