Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Produkty KPI factory Modul Monitor
Modul Monitor

aaModul Monitor je vizuálny nástroj, ktorý vo forme tabuľky prehľadne zobrazuje aktuálne hodnoty kľúčových ukazovateľov daných produktov alebo stredísk. Úroveň dosahovaných cieľov ukazovateľov je vizualizovaná farebne „princíp semafor“

Hlavnou funkciou modulu je rýchle a prehľadné  zorientovanie manažéra vo výrobe s cieľom zistiť:
  • Aktuálne plnenie zadaných cieľov kľúčových ukazovateľov  výrobných stredísk, produktov,
  • Kde sú najväčšie problémy  vo výrobných  procesoch „červené čísla“,  
  • Nájsť  súvislosť ako sa ovplyvňujú jednotlivé problémy navzájom na úrovni stredísk,
  • Na čo sa má zamerať užívateľ  v podporných analýzach (kvality, prestojov) pri hľadaní  dôvodov vzniknutých problémov  stredísk,  produktov.

Funkcie modulu

Funkcie modulu sú programované na mieru podľa špecifikácie zákazníka,  základné funkcie sú nasledovné:
  • Modul zobrazuje hodnoty a farebnú signalizáciu ukazovateľov, ktoré sú určené ako kľúčové pre identifikáciu problémov vo výrobe
  • Modul zobrazuje hodnoty ukazovateľov vertikálne (produkty, strediská/kľúčové ukazovatele) a horizontálne (linky, stroje, operácie/ kľúčové ukazovatele)
  • Modul zobrazuje hodnoty ukazovateľov v časových intervaloch  deň/týždeň/mesiac