Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Produkty KPI factory Modul Ukazovatele
Modul Ukazovatele

Modul prehľadným spôsobom vyhodnocuje, zobrazuje v tabuľkovej,  grafickej forme dosahované hodnoty a trendy sledovaných ukazovateľov operačného manažmentu výrobných prevádzok voči stanoveným cieľom v zvolenom časovom intervale. Manažérom  ponúka v reálnom čase ucelený pohľad na všetky sledované operačné ukazovatele pracoviska, strediska a pomáha mu identifikovať, kde a aké sú najväčšie problémy a plytvania. 


Funkcie modulu:

Funkcie modulu, typ ukazovateľov vždy závisí od  konkrétneho typu pracoviska a  požiadaviek zákazníka. Modul ukazovatele sa pri implementácii programovo upravuje na mieru. Základné funkcie sú:

  • Modul vyhodnocuje a zobrazuje hodnoty ukazovateľov vertikálne (produkty, strediská) a horizontálne (linky, stroje, operácie)
  • Modul vyhodnocuje a zobrazuje hodnoty ukazovateľov v časových intervaloch  smena/deň/týždeň/mesiac/rok
  • Modul zobrazuje vyhodnotené operačné ukazovatele vo forme tabuľky a grafu

Obrázky

 

Obr. č. 1
Graf priebehu ukazovateľov
Obr. č. 2
Tabuľka ukazovateľov
Obr. č. 3
Týždenný report - strana 1
Obr. č. 4
Týždenný report - strana 2