Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Produkty KPI factory Modul Vstupy
Modul Vstupy

module logo Modul umožňuje zadanie vstupných dát z výrobných procesov (produkcia, zmenové údaje, záznam o prestojoch stroja, záznam o kvalite) , ktoré sú potrebné pre výpočet výrobných ukazovateľov, vyhodnotenie analýzy kvality a prestojov.


Vstupné dáta môžu do systému vstupovať troma spôsobmi:

  • Offline central – vstupné dáta zapisuje operátor procesu počas zmeny do výrobného výkazu. Po skončení zmeny výrobné výkazy zozbiera zodpovedný pracovník a vstupné dáta zadá do informačného systému, ktorý ich následne spracuje a vyhodnotí. Výrobne ukazovatele sú vyhodnotené  0.5 – 1 deň neskôr voči reálnemu času.
    Ukážka vstupu offline údajov
  • Offline – Vstupné dáta zadáva do systému zodpovedný operátor pracoviska cez terminál priamo vo výrobe priebežne, alebo krátko pred skončením pracovnej smeny. Po zadaní dát, systém ich spracuje a ukazovatele vyhodnotí. Výrobne ukazovatele sú vyhodnotené priebežne, alebo po poslednú ukončenú pracovnú zmenu voči reálnemu času.
  • Online – Vstupé údaje sú online zaznamenávané do databázy KPIfactory priamo zo strojov pomocou komunikačného softvéru. Tento softvér je možné prispôsobiť a dodať podľa požiadaviek zákazníka.