Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Produkty KPI factory Modul Kapacity
Modul Kapacity
aaModul kapacity je praktický manažérsky nástroj určený pre meranie využitia a plánovanie potreby strojných kapacít výrobného podniku. Nachádza uplatnenie v operatívnom plánovaní výroby, pri plánovaní a zavádzaní nových produktov do výroby, projektovanie výrobných systémov, vykonávanie medzi podnikových transferov výrob produktov, plánovaní investícii pre stroje a zariadenia.

Funkcie

Funkcie modulu sú programované na mieru podľa špecifikácie zákazníka,  základné funkcie sú nasledovné:

  • Kapacitný modul  umožňuje prehľadne užívateľovi  sledovať  kapacitné  využitie existujúcich strojných kapacít vo výrobe, skutočnú potrebu a využitie strojných kapacít podľa výrobného plánu, plánovanie potreby strojných kapacít na základe predpovedi dopytu.
  • Filtrovanie potreby strojných kapacít po produktových projektoch
  • Kumulatívny výpočet potreby strojnej kapacity podľa vyrábaných finálnych produktov
  • Simuláciu potreby strojných kapacít podľa variantov vyrábaného produktového mixu
  • Systém vyhodnocuje potrebu kapacít v časovom intervale týždeň/mesiac/rok