Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Služby VoIP riešenia Čo je to VoIP
Čo je to VoIP PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 23 Október 2009 11:22

Čo je to VoIP?

Termín Voice over IP je často spojovaný s Internetovou Telefóniou, čo však nie je úplne presné pomenovanie. Internetová telefónia je založená na prenose hlasu prostredníctvom internetového pripojenia. Na prenos VoIP sa okrem prenosu hlasu prostredníctvom internetu využívajú aj ďalšie profesionálne WAN prenosové technológie ako ISDN, ATM, Frame Relay, FWA atd. Užívateľ tak zdieľa jednu dátovú linku na prenos dát aj na prenos hlasu a telefonovanie. Naviac VoIP umožňuje plnú integrovateľnosť komunikačnej infraštruktúry podniku s IT a ERP systémami. Podnik tak získa jednotnú informačnú platformu integrujúcu všetky vnútorné a vonkajšie procesy z oblastí výroby, riadenia, financií, logistiky, personalistiky, obchodu a marketingu. Vďaka integrácii VoIP technológií sa výrazne znížia náklady na správu a údržbu podnikovej telekomunikačnej infraštruktúry v porovnaní s klasickou PBX technológiou. Za servisné a konfiguračné zásahy už nie je potrebné platiť externým dodávateľom, ale veľkú väčšinu konfiguračných zásahov, zvládne priamo užívateľ, prípadne podnikový administrátor IT prostredníctvom grafického rozhrania webového prehliadača.

Dnes, vďaka obrovskému rozmachu internetu, nástupu nových vysokorýchlostných technológii ako xDSL, WLAN, CATV, nastáva potreba a príležitosť pre zvyšovanie pridanej hodnoty pre klientov zo strany ISP. Technicky je priemerné pripojenie do internetu pevnou linkou o kapacite napr. 64 Kbps schopné preniesť až 7 hlasových kanálov súčasne. Preto je len otázkou času a vhodnej marketingovej koncepcie, aby sa ponuka ISP rozšírila o poskytovanie telefonovania či videokonferencií.

Čo hovorí v prospech VoIP ?
  • dostatočná kapacita IP infraštruktúry
  • cenová dostupnosť broadband pripojenia do internetu (WLAN, xDSL, CATV)
  • dopyt po zvyšovaní pridanej hodnoty zo strany ISP a CSP
  • technická vyspelosť a cenová atraktívnosť VoIP technológieInfraštruktúra diaľkových telekomunikačných sietí, už dnes beží z väčšej časti prostredníctvom IP protokolu. Operátori tak využívajú výhody jednotnej prenosovej technológie, ako rýchla upgradovateľnosť, škálovateľnosť, bezpečnosť, jednotný manažment a dohľad jednej dátovej siete.

Budúcnosť je jednoznačne v znamení konvergencie (postupného zjednotenia) dátových a telekomunikačných sietí. Dnešné technológie a kapacity dátových sietí už plne umožňujú zavedenie moderných konvergovaných sietí na podnikovej úrovni za cenovo výhodných podmienok.